Řídící výbor

Asociace českého papírenského průmyslu www.acpp.cz
Asociace dodavatelů montovaných domů www.admd.cz
AČeská zemědělská univerzita www.fld.czu.cz
Ing. Tomáš Pařík
Lesy České republiky, s.p. www.lesycr.cz
Mendelova univerzita v Brně www.ldf.mendelu.cz
Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů www.svol.cz
 
Členové:
Ing. Tomáš Pařík
Ing. Jiří Holický
Asociace českého papírenského průmyslu www.acpp.cz
Asociace dodavatelů montovaných domů www.admd.cz
Biocel Paskov www.biocel.cz
Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství www.caplh.cz
Česká zemědělská univerzita www.fld.czu.cz
Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů www.klds.cz
Lesy České republiky, s.p. www.lesycr.cz
Mendelova univerzita v Brně www.ldf.mendelu.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR www.mpo.cz
Ministerstvo zemědělství ČR www.eagri.cz
Ministerstvo životního prostředí ČR www.mzp.cz/
PILANA WOOD s.r.o. www.pilana.cz
Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů www.svol.cz
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů www.uhul.cz
VDP STAVBY a.s. www.vdpstavby.cz
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. www.vls.cz