Aktuálně

ČTPLH na veletrhu Silva Regina 2018

Česká technologická platforma lesního hospodářství a navazujících průmyslových odvětví srdečně zve všechny členy na Mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh Silva Regina www.bvv.cz/silva-regina., který se uskuteční na brněnském výstavišti ve dnech 8. – 12. 4. 2018. Expozice ČTPLH je umístěna v pavilonu Z, stánek č. 62.

Doprovodný program ke stažení:

Silva Regina 2018

Doprovodny program SilvaRegina.pdf – 0,2 MB, PDF


ČTPLH je partnerem veletrhu Silva Regina 2018

Česká technologická platforma lesního hospodářství a navazujících průmyslových odvětví je partnerem veletrhu Silva Regina 2018 – Mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh – www.bvv.cz/silva-regina. , který se bude konat ve dnech 8. – 12. 4. 2018 na brněnském výstavišti. Expozice ČTPLH bude umístěna v pavilonu Z.

Pro další informace kontaktujte tajemníka ČTPLH.


ČTPLH na veletrhu WOOD-TEC 31. 10. – 3. 11. 2017

Mezinárodní veletrh pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl WOOD-TEC je pro ČTPLH jednou z důležitých příležitostí, kde můžeme prezentovat zájmy svých členů, popřípadě jejich výsledky. Proto se účastníme jak výstavní expozicí, tak se podílíme na doprovodném programu. Naši členové řeší nedostatek pracovních sil v tradičních průmyslových odvětvích, do kterých patří i dřevozpracující a nábytkářský průmysl, a odliv zájmu mladých lidí o studium oborů souvisejících s lesnictvím a zpracováním dřeva. Proto vítáme všechny části doprovodného programu, které se budou zabývat řešením situace s pracovními silami a které budou popularizovat lesnictví, zpracování dřeva včetně výroby nábytku a dalších výrobků jako kvalitní perspektivu pro studium i profesní uplatnění. Expozice ČTPLH bude umístěna v pavilonu A02, stánek č. 006.


Veletrh Země živitelka 2017

Česká technologická platforma lesního hospodářství a navazujících průmyslových odvětví se bude ve dnech 24. – 29. 8. 2017 účastnit mezinárodního veletrhu Země živitelka – www.vcb.cz/…zemedelstvim.

Expozici najdete v pavilonu R1, kde bude v pátek 25. 8. 2017 od 9.30 do 17.00 hodin probíhat doprovodný program organizovaný ČTPLH pod názvem Den lesa a myslivosti.

Pozvánka a program ke stažení:

CTPLH_pozvanka.pdf – 1 MB, PDF

CTPLH_program.pdf – 1 MB, PDF


Národní výstava myslivosti 2017

Česká technologická platforma lesního hospodářství a navazujících průmyslových odvětví se bude ve dnech 11. – 14. 5. 2017 účastnit Národní výstavy myslivosti – www.bvv.cz/…livosti-brno.

Národní výstava myslivosti se v roce 2017 bude konat společně s Veletrhem udržitelného života v krajině NATUR EXPO BRNO, Národní výstavou hospodářských zvířat a Veletrhem pro živočišnou výrobu ANIMAL TECH. Tento komplex veletrhů byl vytvořen ve spolupráci s partnery a spoluorganizátory – profesními asociacemi, státní správou, samosprávou a odborným školstvím.


Na Vánočních trzích se dozvíte „Co se děje v lese“

Česká technologická platforma lesního hospodářství a navazujících průmyslových odvětví představí expozici určenou dětem. V pavilonu F brněnského výstaviště od 9. do 18. 12. 2016 najdete expozici určenou především dětem pod názvem „Co se děje v lese“.

Podrobné informace na stránkách BVV:

Co se děje v lese


Závěrečná zpráva SILVA REGINA 2016

ČLPTH prezentovala vize technologického vývoje lesního hospodaření na jednom z předních komplexů evropských lesnických a zemědělských veletrhů

Zpráva ke stažení:

Zaverecna zprava Silva regina 2016.pdf – 0,1 MB, PDF


Slavnostní vyhlášení ankety Evropský strom roku 2016

Slavnostní vyhlášení ankety Evropský strom roku 2016 uspořádala asociace Environmental Partnership Association zaměřená na podporu aktivit směřujících k ochraně životního prostředí ve středu 20. dubna v Bruselu. Vyhlášení se konalo pod záštitou poslance Evropského parlamentu pana Pavla Poce za podpory ELO a firmy Tetra Pak. Večerem, kterého se účastnilo asi 200 lidí, provázeli Ladislav Miko a Natalie Pauwels z Evropské komise. Navrhovatel vítězného Nejstaršího stromu z Bátaszéku v Maďarsku Róbert Bozsolik převzal dřevěnou putovní cenu a šek na 560 € na výsadbu stromů nebo péči o ně. Po vyhlášení si mohli účastníci prohlédnout výstavu fotografií finálových stromů a ochutnat vína z jižní Moravy, která poskytla Mendelova univerzita v Brně.

Více informací naleznete v tiskové zprávě:

Evropsky strom roku 2016.pdf – 0,3 MB, PDF


ADMD Bulletin 2016

Bulletin ke stažení v PDF:

ADMD Bulletin 2016 – 6 MB, PDF


Vláda schválila Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací na léta 2016–2020 (NP)

V následujících letech bude kladen větší důraz na podporu aplikovaného výzkumu pro potřeby ekonomiky a státní správy. Dokument určuje klíčové obory a výzkumná témata, na něž by se měl aplikovaný výzkum zaměřit. Národní politika také navrhuje změny v řízení a financování vědy tak, aby vznikalo víc špičkových vědeckých výsledků a do výzkumu a vývoje se víc zapojovaly firmy. Potřeby průmyslu, ale i státní správy budou průběžně projednávány se zástupci trhu a budou se podle nich upravovat programy podpory. Jako klíčové obory byly vytipovány biotechnologie a nanotechnologie, digitální ekonomika, automobilový a letecký průmysl a železniční doprava, ale také tradiční odvětví jako strojírenství, elektrotechnika, ocelářství, slévárenství a energetika. Pozornost se nově zaměří také na kulturní a kreativn í průmysly.

Národní politika dále určuje pět oblastí, v nichž česká věda zaostává, a navrhuje řešení.

1.) Systém řízení vědy a výzkumu Řízení vědní politiky se má sjednotit pod jeden úřad, plánované Ministerstvo pro vědu. Pod něj by spadalo financování výzkumných institucí včetně nově vzniklých výzkumných center, na centrální úrovni by se zde řešila také mezinárodní vědecká spolupráce a vědecká diplomacie.

2.) Veřejný sektor Nový systém hodnocení výzkumných organizací by měl podpořit špičkové vědecké výsledky a nastartovat aplikovaný výzkum a zapojení výzkumníků do mezinárodní spolupráce. Vznikne také přehledný systém financování nových výzkumných center a velkých infrastruktur.

3.) Spolupráce soukromého a veřejného sektoru Hodnocení a financování výzkumu bude upraveno tak, aby motivovalo výzkumníky a podniky ke spolupráci. Část stávajících pracovišť by se mohla transformovat v centra aplikovaného výzkumu. Vznikne databáze přístrojů, které mají výzkumné organizace a které by mohly být využity také pro podnikový výzkum.

4.) Inovace v podnicích Do výzkumu a vývoje zatím investují zejména velké nadnárodní firmy. Nové služby a finanční nástroje (například Národní inovační fond) mají pomoci malým a středním podnikům zapojit se do výzkumu.

5.) Strategické zacílení podpory Výsledky aplikovaného výzkumu se dosud jen v malé míře uplatňují v praxi, programy na podporu výzkumu jsou příliš obecně zaměřené. Nově se proto stanoví prioritní oblasti aplikovaného výzkumu, které se budou podporovat. Programy budou zaměřeny na konkrétní témata podle aktuálních potřeb podniků a také s ohledem na potenciální výzvy nebo hrozby, kterým bude společnost čelit (například migrace, sucho).


Silva Regina 2016

Česká technologická platforma lesního hospodářství a navazujících průmyslových odvětví je partnerem veletrhu Silva Regina 2016 – Mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh – www.bvv.cz/silva-regina/ , který se bude konat ve dnech 3. – 7. 4. 2016 na brněnském výstavišti. Expozice ČTPLH bude umístěna v pavilonu Z, číslo stánku 61.

Pro další informace kontaktujte tajemníka ČTPLH.

Petra Volejníková, tajemník ČTPLH


Záštita nad veletrhem CESTY DŘEVA

Česká technologická platforma lesního hospodářství a navazujících průmyslových odvětví převzala záštitu nad veletrhem CESTY DŘEVA, který se koná na výstavišti Expo Praha ve dnech 21. – 23. 1. 2016